Πως αναρτώ Page

 Οτι είναι αναρτημένο σαν Page, μπορούν να το δούν οι εκπαιδευόμενοι ανεξάρτητα του αν έχουν ή όχι το πρόγραμμα με το οποίο γράφτηκε.