Πως καταχωρώ ερωτήσεις στο quiz από μία ή περισσότερες Question Banks