Επειδή δεν χορτάσατε στο Basic.

Εδώ θα επικεντρωθούμε σε θέματα Αεροναυτιλίας σε περιβάλλον Πύργου-Προσέγγισης

Learners shall analyse all navigational aspects in order to organise the traffic.

ΧΩΡΙΣ ΕΞΕΤΑΣΗ

Learners shall assess and integrate aircraft performance in the provision of ATS.

Σε αυτό το μάθημα θα επικεντρωθούμε στις επιδόσεις αεροσκαφών και τους παράγοντες που τις επηρεάζουν σε περιβάλλον Πύργου και Προσέγγισης