Προγράμματα που αφορούν από κοινού τους ΕΕΚ όλων των μονάδων Ε.Κ αεροδρομίων (Αθήνα - Περιφέρεια)