Ενημέρωση ΕΕΚ μονάδων Ε.Κ. αεροδρομίων (Πύργου-Προσέγγισης) για το Global Reporting Format - GRF (ΕΚ 2020/469)

Ενημέρωση ΕΕΚ μονάδων Ε.Κ. Αεροδρομίων (Πύργου-Προσέγγισης) Global Reporting Format (GRF) για τη νέα μεθοδολογία του ICAO για την αξιολόγηση και αναφορά της  κατάστασης της επιφάνειας του διαδρόμου. Το GRF προβλέπεται ως απαίτηση στον ΕΚ 2020/469, με ημερομηνία εφαρμογής στις 12.08.2021