Εισαγωγή

Όσον αφορά τους υπαλλήλους της ΥΠΑ, τα στοιχεία ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΒΑΘΜΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ  και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ που υπηρετεί ο υπάλληλος, αντλούνται από το αρχείο της Διεύθυνσης Προσωπικού.