Περιγραφή θέματος

 • Γενικά

 • Εισαγωγή

  • Όσον αφορά τους υπαλλήλους της ΥΠΑ, τα στοιχεία ΟΝΟΜΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΒΑΘΜΟΣ, ΚΛΑΔΟΣ  και ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ που υπηρετεί ο υπάλληλος, αντλούνται από το αρχείο της Διεύθυνσης Προσωπικού.

 • Καταχώρηση Εκπαιδευομένων ( εκτός ΥΠΑ)

 • Καταχώρηση εκπαιδευτικής σειράς

  • 15 ΒΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΠΟΑ/Γ

  • ΟΔΗΓΙΕΣ 2017

  • Λεπτομερείς σημειώσεις για χρήση της ORACLE

  • Οδηγίες για τον τρόπο με τον οποίο παίρνω τους εκπαιδευόμενους από την ORACLE και τους καταχωρώ στο moodle ώστε να μπορούν να βλέπουν το εκπαιδευτικό τους υλικό ή να μπορούν να δώσουν εξετάσεις. 

 • Καταχώρηση εκπαιδευομένων στην Εκπαιδευτική σειρά.

 • Ορισμός εκπαιδευτών ανά μάθημα.

 • Καταχώρηση προγράμματος διδασκαλίας

 • Καταχώρηση Βαθμολογίας ανά μάθημα

 • Καταχώρηση γενικής βαθμολογίας εκπαιδεομένων

 • Εκτύπωση τίτλων σπουδών ΠΕΚ- ΔΙΠ

 • Εκτύπωση βεβαίωσης αποφοιτησάντων για Δ 15