Περιγραφή θέματος

 • Εισαγωγή

 • Καταχώρηση Εκπαιδευομένων ( εκτός ΥΠΑ)

 • Καταχώρηση εκπαιδευτικής σειράς

 • Καταχώρηση εκπαιδευομένων στην Εκπαιδευτική σειρά.

  • Ορισμός εκπαιδευτών ανά μάθημα.

   • Καταχώρηση προγράμματος διδασκαλίας

    • Καταχώρηση Βαθμολογίας ανά μάθημα

     • Καταχώρηση γενικής βαθμολογίας εκπαιδεομένων

      • Εκτύπωση τίτλων σπουδών ΠΕΚ- ΔΙΠ

       • Εκτύπωση βεβαίωσης αποφοιτησάντων για Δ 15